Uvjeti poslovanja u salonima

Opći uvjeti prodavatelja

 

Prodavatelj je društvo PRIMA COMMERCE d.o.o. Bjelovar, Slavonska cesta 6, OIB: 24130056111. (dalje u tekstu: Prodavatelj)

Kupac je svaka fizička ili pravna osoba koja kupuje proizvode u prodajnom salonu Prodavatelja na način kako je to uređeno ovim Općim uvjetima. (dalje u tekstu: Kupac)

 

 1. Uplatom avansa u iznosu ne manjem od 50% ukupne vrijednosti ponude s popustom, Kupac prihvaća ponudu, za što mu se izdaje avansni račun. U roku od 3 radna dana od uplate avansa Kupac može odustati od ugovora bez negativnih posljedica.
 2. Kod plaćanja računa avans se uračunava u iznos.
 3. U slučaju odustajanja od kupnje artikala prije nego što ih Kupac preuzme, Prodavatelj zadržava pravo zadovoljiti se primljenim avansom u iznosu 50% od vrijednosti artikala (s popustom) od kojih Kupac odustaje, na ime naknade štete i manipulativnih troškova.
 4. Način kontakta između Kupca i Prodavatelja navodi se na ponudi i uključuje osobne podatke Kupca: ime i prezime, broj telefona/mobitela i/ili e-mail adresu.
 5. Avansna faktura/račun sadrži informaciju o predviđenom datumu isporuke, odnosno kod osobnog preuzimanja, o datumu spremnosti robe za isporuku sa skladišta salona. Rok isporuke za namještaj po mjeri definira se nakon izmjere te nakon što proizvodnja odobri projekt, a o roku će prodajni salon obavijestiti Kupca.

6a) Prodavatelj zadržava pravo na odstupanja u površini i boji drvenih površina koja su uobičajena na tržištu. Isto tako zadržava pravo i na uobičajena odstupanja kod tekstila s obzirom na sitna odstupanja u izvedbi u odnosu na uzorke materi- jala, posebno u vezi s tonom boje. Spomenuti uzorci, odnosno modeli, Kupcu su prikazani samo u svrhu informiranja i približnog određivanja karakteristike robe, bez jamčenja jednakosti

6b) Kupac odgovara za točnost mjera, dimenzija i vrijednosti koje je naveo, za upute o promjeni ili prekrajanju robe po njegovoj želji te za ostale naloge.

6c) U slučaju da su nedostaci na robi posljedica neprikladnog ili nestručnog otvaranja paketa, nestručne montaže i/ili puštanja u rad (osim ako je isti posljedica nedostatka u uputama), upravljanja odnosno rukovanja (npr. pritiskanja, izvijanja, padova i slično), skladištenja ili drugih nestručnih zahvata od strane Kupca, Prodavatelj za iste ne odgovara

6d) U slučaju da je nedostatak posljedica nepravilnog korištenja, njege, održavanja ili korištenja proizvoda protivno njegovoj namjeni, kao i kada je oštećenje posljedica postupanja kućnih ljubimaca, Prodavatelj za iste ne odgovara.

6e) Prodavatelj nije odgovoran za nedostatke koji su Kupcu bili poznati ili mu nisu mogli ostati nepoznati u trenutku sklapanja ugovora (npr. Kupac je proizvod zbog dotičnog nedostatka kupio po nižoj cijeni, Kupac je pregledao artikle s izloga), ali snosi odgovornost i za nedostatke koje je Kupac mogao lako zapaziti ako je izjavio da proizvod nema nikakvih nedostataka ili da ima određena svojstva ili odlike.

Prodavatelj nije odgovoran za odstupanja pod točkom 6 i potrošač ne može raskinuti ugovor zbog neznatnih materijalnih nedostataka.

 1. Po obavijesti o spremnosti robe za isporuku, a najduže u roku od 3 radna dana potrebno je podmiriti preostali dio vrijednosti robe i usluge, te omogućiti dostavu ili kod osobnog preuzimanja preuzeti robu u narednih 15 dana. Navedeni rokovi teku od dana obavijesti o spremnosti robe za isporuku. Ako preuzimanje ili dostava nisu mogući u navedenim rokovima, Kupcu pružamo mogućnost usluge skladištenja robe po cijeni koja iznosi 10 EUR po ponudi, za svaki dan skladištenja robe u našem skladištu, počevši od dana isteka roka od 15 dana do dana dostave odnosno preuzimanja.
 2. Ako se Kupac u roku od 30 dana od dana zaprimanja obavijesti o spremnosti robe ne javi i/ili ne preuzme robu odnosno ne omogući dostavu iste, Prodavatelj je ovlašten, uz ostavljanje Kupcu primjerenog naknadnog roka uz istodobnu najavu posljedica, smatrati da je Kupac odustao od ugovora, zadržati manipulativni trošak definiran točkom 3 ovih Općih uvjeta te robu upotrijebiti u druge svrhe.
 3. Povrat kupljene robe nakon što ju je Kupac preuzeo moguć je ako roba ima materijalni nedostatak, a u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima. Ako roba nema materijalni nedostatak, nakon što ju je Kupac preuzeo povrat je moguć isključivo u roku od 14 dana od dana preuzimanja uz uvjet da je ista neraspakirana (originalna ambalaža), u kojem slučaju Prodavatelj ima pravo zadržati iznos od 50% od vrijednosti artikala s popustom koje Kupac vraća, na ime naknade štete i manipulativnih troškova. Povrat personalizirane robe (namještaj po mjeri i modularni artikli) nije moguć, kao ni ako je ista neraspakirana.

Povrat robe iz ove točke moguć je isključivo tako da ju Prodavatelj preuzme kod Kupca, nakon što je Kupac prethodno podmirio trošak preuzimanja po važećem cjeniku dostave.

Raspakiranu robu koja nema materijalni nedostatak nije moguće vratiti.

 1. Dostava proizvoda Kupcu obavlja se isključivo radnim danom u radnom vremenu Prodavatelja.

Dostavljač će telefonskim putem kontaktirati Kupca radi dogovora oko termina za dostavu. Ako se Kupac ne javi na telefonski poziv dostavljača ili ako ga ne kontaktira povratno istog dana, Prodavatelj robu neće isporučivati predviđenog dana, nego će se dostava dogovoriti za neki drugi dan.

Ako Prodavatelj nije u mogućnosti realizirati dostavu jer na dostavnoj adresi nema Kupca odnosno druge osobe koja je po njegovom nalogu ovlaštena za preuzimanje proizvoda, unatoč ranijem telefonskom dogovoru oko termina dostave, troškove neuspjele dostave proizvoda snosi Kupac. U navedenom slučaju, Kupac i Prodavatelj će dogovoriti novi termin dostave, odnosno Kupac može, sukladno dogovoru s Prodavateljem, robu preuzeti osobno u skladištu. Za dane od neuspjelog pokušaja dostave do dana izvršene dostave, odnosno preuzimanja robe u skladištu, Kupac je obvezan platiti uslugu skladištenja sukladno točki 7 ovih Općih uvjeta te trošak dostave ako ponovljenu dostavu vrši Prodavatelj.

Prodavatelj zadržava pravo promijeniti dogovoreni termin dostave zbog otegotnih okolnosti nastalih nakon sklapanja ugovora te u dogovoru s Kupcem predložiti novi termin dostave.

Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekt pod uvjetom da se na mjesto dostave može nesmetano doći vozilom dostave. Prilaz stambenom objektu mora biti slobodan, u suprotnom se dostava vrši do najbliže točke na kojoj je moguć istovar.

Dostavljač će prilikom isporuke naručenog proizvoda zatražiti od Kupca da potpiše potvrdu o preuzimanju kojom isti potvrđuje da je robu preuzeo te na kojoj će se naznačiti datum preuzimanja.

 1. Prilikom osobnog preuzimanja robe Kupac mora za utovar i prijevoz koristiti vozilo odgovarajuće veličine i karakteristika. Ako Kupac na prijem robe dođe s ne- adekvatnim vozilom, Prodavatelj će upozoriti Kupca da je vozilo neadekvatno te u navedenom slučaju Prodavatelj neće odgovarati za nedostatke na isporučenoj robi koji su posljedica nepravilnog utovara (npr. ako je prije utovara s robe uklonjena zaštitna ambalaža, roba se prevozi neučvršćena, u neprirodnom položaju i sl.) odnosno neadekvatnog načina prijevoza.
 2. Dostavljač ima pravo odbiti unos ako procijeni da postoji mogućnost ozljede zaposlenika, oštećenja robe i/ili objekta u koji se unos vrši ili unos nije moguć radi neprikladnih uvjeta (ulaza/prilaza), stubišta ili ako postoji potreba unosa preko balkona ili prozora na visini većoj od 1,5 m. U tom slučaju plaćeni iznos dostave će biti vraćen Kupcu..
 3. Sva sporna pitanja Kupac i Prodavatelj pokušat će riješiti mirnim putem, ako to nije moguće, spor se rješava pred mjesno nadležnim sudom.
 4. Opći uvjeti iz kojih proizlaze načini plaćanja i cjenik usluga, definirani od strane Prodavatelja, stupaju na snagu 8.svibnja 2024. godine, a za sve ostale aktivnosti vezane uz prodaju i kupnju primjenjuju se važeći propisi u RH.

 

Načini plaćanja

 1. Gotovinsko plaćanje

 2. Bezgotovinsko plaćanje

Sve kreditne i debitne kartice domaćih banaka i kartičnih kuća te onih stranih banaka i kartičnih kuća čija je autorizacija prihvaćena na POS terminalu.

2-12 rata beskamatno za kupca

 • Provjerite na blagajni podržava li Vaša kartica ovaj način plaćanja.

13-24 rate beskamatno za kupca za kupnje veće od 1.200,00 €

 • Provjerite na blagajni podržava li Vaša kartica ovaj način plaćanja. Ova mogućnost nije trajnog karaktera i o njoj informaciju potražite na

do 36 rata beskamatno za kupca za kupnje veće od 2.500,00 €

 • Ovaj način odnosi se na plaćanja Diners club, Visa, Maestro i Ova mogućnost nije trajnog karaktera i o njoj informaciju potražite na blagajni.

Istaknuti popusti vrijede za sve navedene načine plaćanja. Različite vrste popusta međusobno se ne zbrajaju!

Poštovani kupci, molimo Vas da R1 i E-račun zatražite unaprijed.  Hvala na razumijevanju.

 

Cjenik usluga

Izmjera i projektiranje

Usluga izmjere i 3D planiranja je besplatna. Izdavanje dokumentacije kuhinja po mjeri iznosi 10,00 / m2 prostora.

 

Dizajn interijera

 • usluga dizajn interijera uključuje izmjeru prostora, savjetovanje oko odabira namještaja, boja obloga (zidova i podova), projektiranje, renderiranje te dekoriranje odnosno stvaranje individualnog idejnog rješenja uređenja prostora
 • naplaćuje se po cijeni od 10,00 / m2 prostora

 

Usluga dostave

 • obračun usluge dostave vrši se na vrijednost kupljene robe bez popusta
 • prilikom dostave i unosa robe potrebno je osigurati nesmetan pristup i unos kupljene robe na lokaciji isporuke

 

Dostava s unosom u prizemlje

Dostava bez unosa

Obračun

3,50% vrijednosti kupljene robe + 10,00 € 

3,50% vrijednosti kupljene robe

Kuhinje i ormari po mjeri

3% vrijednosti kupljene robe + 10,00 € 

3% vrijednosti kupljene robe

Peleti

0,05 € / kg

0,04 € / kg

MIN iznos dostave

40,00 €*

25,00 €*

MAX iznos dostave

165,00 €*

150,00 €*

Unos robe

10,00 € po etaži

-

* iznos dostave može se razlikovati ovisno o udaljenosti mjesta isporuke prema poštanskim brojevima, točnu informaciju zatražite na blagajni  (informaciju o izuzetcima poštanskih brojeva možete provjeriti i ovdje)

 

Osobno preuzimanje

 • osobno preuzimanje robe u skladištu je besplatno

Usluga skladištenja robe

 • usluga skladištenja robe iznosi 10,00 € po ponudi, za svaki dan skladištenja robe u našem skladištu

Usluga montaže bez ugradnje aparata

Uslugu montaže kupljene robe pružamo vam prema sljedećim uvjetima:

 • obračun usluge montaže vrši se na vrijednost kupljene robe bez popusta
 • artikli se isporučuju nemontirani
 • usluga montaže obračunava se u iznosu od 15% na vrijednost kupljene robe, a minimalni iznos montaže je 50,00 € 
 • montaža kuhinja i ormara po mjeri iznosi 10%, dok za sve ostale kuhinje iznosi 15% od vrijednosti elemenata koji se montiraju 
 • montaža tapeciranih garnitura iznosi 50,00 €, osim modularnih garnitura kod kojih naplata montaže iznosi 10,00 € po jednom modulu ( minimalni iznos montaže modularnih garnitura iznosi 50,00 € pri čemu se rukonasloni ne obračunavaju) 
 • montaža tapeciranih kreveta iznosi 50,00 €, osim box kreveta kod kojih montaža iznosi 70,00 € 
 • montaža stolova za blagovaonicu iznosi 50,00 € po stolu, montaža modularnih stolaca za blagovaonicu iznosi 10,00 € po stolici 
 • usluga demontaže tapeciranog namještaja zbog nemogućnosti unosa u prostoriju iznosi 50,00 €, demontažu starog namještaja kod kupaca ne vršimo 
 • ugradnja kuhinjskih aparata, sudopera i slavina je besplatna ako su isti kupljeni u Prima salonu, u protivnom ugradnja iznosi 50,00 € po aparatu ili sudoperu, odnosno 20,00 € za ugradnju slavine bez priključka na vodu
 • uslugu spajanja aparata na energente vršimo samo u pojedinim salonima. Za detalje i dostupnost ove usluge raspitajte se u najbližem salonu.

 

Usluga montaže s ugradnjom aparata

Uslugu montaže kupljene robe pružamo vam prema sljedećim uvjetima:

 • obračun usluge montaže vrši se na vrijednost kupljene robe bez popusta 
 • artikli se isporučuju nemontirani 
 • usluga montaže obračunava se u iznosu od 15% na vrijednost kupljene robe, a minimalni iznos montaže je 50,00 € montaža kuhinja i ormara po mjeri iznosi 10%, dok za sve ostale kuhinje iznosi 15% od vrijednosti elemenata koji se montiraju 
 • montaža tapeciranih garnitura iznosi 50,00 €, osim modularnih garnitura kod kojih naplata montaže iznosi 10,00 € po jednom modulu ( minimalni iznos montaže modularnih garnitura iznosi 50,00 € pri čemu se rukonasloni ne obračunavaju) 
 • montaža tapeciranih kreveta iznosi 50,00 €, osim box kreveta kod kojih montaža iznosi 70,00 € 
 • montaža stolova za blagovaonicu iznosi 50,00 € po stolu, montaža modularnih stolaca za blagovaonicu iznosi 10,00 € po stolici 
 • usluga demontaže tapeciranog namještaja zbog nemogućnosti unosa u prostoriju iznosi 50,00 €, demontažu starog namještaja kod kupaca ne vršimo 
 • samo ugradnja, bez priključka kuhinjskih aparata, sudopera i slavina je besplatna ako su isti kupljeni u Prima salonu, u protivnom ugradnja iznosi 50,00 € po aparatu ili sudoperu, odnosno 20,00 € za ugradnju slavine bez priključka na vodu
 • ugradnja i priključak sa spajanjem kuhinjskih aparata, sudopera i slavina na energente i odvode iznosi 100,00 € po aparatu ako isti nisu kupljeni u Prima salonu, dok za aparate koji su kupljeni u Primi odobravamo popust 50% na cijenu usluge
 • uslugu spajanja aparata na energente vršimo samo u pojedinim salonima. Za detalje i dostupnost ove usluge raspitajte se u najbližem salonu.

 

Uvjeti kod prodaje usluge ugradnje električnih aparata i spajanje priključaka

Servisni tehničar sastavlja i povezuje uređaj. Uređaj se smije spajati, odspajati i rastavljati samo ako nisu potrebni dodatni radovi (npr. stolarija, vodovod, električni ili građevinski radovi). Svi dodatni radovi koji nisu obuhvaćeni općim uvjetima naplaćuju se posebno. Korištene aparate spajamo isključivo koji su tehnički ispravni (neispravne kabele ne spajamo). Korištene sifone ne spajamo. Kod aparata s električnim priključkom, rezanje kabela moguće je kod nape, kuhala i pećnice, a nije moguće za hladnjak, mikrovalnu pećnicu, perilicu rublja, sušilicu rublja i perilicu posuđa (u tom slučaju se gubi garancija proizvođač).

Opći uvjeti za spajanje kućanskih uređaja

 • 1. PERILICA RUBLJA I PERILICA SUŠILICA RUBLJA
  Pripremljen dovod vode: prikladna i ispravna slavina u neposrednoj blizini uređaja (najviše 1 m od uređaja ili sukladno uputama za instalaciju). Pripremljen odvod vode: zidni ili sifon ispod sudopera (najviše 1 m od uređaja). Pripremljeno napajanje: utičnica u neposrednoj blizini (najviše 1 m od uređaja).
 • 2. SUŠILICE RUBLJA
  Pripremljeno napajanje: utičnica u neposrednoj blizini (najviše 1 m od uređaja). Postavljanje sušilice rublja na perilicu rublja pomoću odgovarajućeg spojnog dijela koji je osigurao kupac.
 • 3. PERILICE POSUĐA
  Pripremljen dovod vode: kutni kombinirani ventil („kombo ventil“, s 2 priključka za perilicu i slavinu), najviše 1 m od uređaja. Pripremljen odvod vode: zidni ili sifon (najviše 1 m od uređaja). Pripremljeno napajanje: utičnica u neposrednoj blizini (najviše 1 m od uređaja). Utičnica i ventil za ugradbene perilice posuđa ne mogu biti iza perilice, već u elementu pored peerilice (najviše 1 m od uređaja).
 • 4. HLADNJACI – SAMOSTOJEĆI
  Pripremljeno napajanje: utičnica u neposrednoj blizini (najviše 1 m od uređaja).
 • 5. HLADNJACI – UGRADBENI
  Pripremljeno napajanje: utičnica u neposrednoj blizini (najviše 1 m od uređaja). Prikladan namještaj: ispravne dimenzije i otvori za ventilaciju. Odgovarajuće šarke na vratima, ovisno o načinu ugradnje (klizne ili preklopne).
 • 6. ŠTEDNJACI – SAMOSTOJEĆI
  Pripremljeno napajanje: utičnica ili priključna kutija u slučaju višefaznog spajanja (najviše 1 m od uređaja). Pripremljen dovod plina do uređaja. Pripremljeno napajanje: utičnica ili priključna kutija u slučaju višefaznog spajanja (najviše 1 m od uređaja). Pripremljen dovod plina: kutni ventil (sigurnosni ventil), pripremljeno žičano crijevo za gradski plin do uređaja (kod plinske boce osigurano gumeno crijevo i novi regulator – korišteni ne ugrađujemo). Dužina crijeva mora biti jednaka udaljenosti plinske ploče i plinske instalacije.
 • 7. UGRADBENE PLOČE ZA KUHANJE
  Pripremljeno napajanje: utičnica ili priključna kutija u slučaju višefaznog spajanja (najviše 1 m od uređaja). Pripremljen dovod plina: kutni ventil (sigurnosni ventil), pripremljeno žičano crijevo za gradski plin do uređaja (kod plinske boce osigurano gumeno crijevo i novi regulator – korišteni ne ugrađujemo). Dužina crijeva mora biti jednaka udaljenosti plinske ploče i plinske instalacije. Pripremljeni namještaj: točna dimenzija izreza na pultu, ispravni otvori za cirkulaciju zraka (prema uputama za ugradnju).
 • 8. UGRADBENE PEĆNICE
  Pripremljeno napajanje: utičnica ili priključna kutija u slučaju višefaznog spajanja (najviše 1 m od uređaja). Pripremljeni namještaj: točne dimenzije, ispravni otvori za cirkulaciju zraka (prema uputama za ugradnju).
 • 9. ZIDNE NAPE
  Pripremljeno napajanje: utičnica ili priključna kutija u slučaju višefaznog spajanja (na sredini nape, početna visina utičnice minim. 40 cm od početne visine nape). Pravilno pripremljen zid: dovoljno velik i čvrst. U slučaju modela s odvodnikom zraka: pripremljen odvod zraka u zidu promjera 120 mm (najviše 1 m od uređaja) i odvodno crijevo ili osigurana redukcija na 120 mm i odvodno crijevo (kod odvoda zraka drugog promjera).
 • 10. UGRADBENE NAPE
  Pripremljeno napajanje: utičnica ili priključna kutija u slučaju višefaznog spajanja (najviše 1 m od uređaja). Pripremljeni namještaj: točne dimenzije, ispravni otvori za cirkulaciju zraka (prema uputama za ugradnju). U slučaju modela s odvodnikom zraka: pripremljen odvod zraka u zidu promjera 120 mm (najviše 1 m od uređaja) i odvodno crijevo ili osigurana redukcija na 120 mm i odvodno crijevo (kod odvoda zraka drugog promjera).
 • 11. STROPNE SAMOSTOJEĆE NAPE
  Pripremljeno napajanje: utičnica ili priključna kutija u slučaju višefaznog spajanja (najviše 1 m od uređaja). Pravilno pripremljen zid/strop: dovoljno velik i čvrst. U slučaju modela s odvodnikom zraka: pripremljen odvod zraka u zidu promjera 120 mm (najviše 1 m od uređaja) i odvodno crijevo ili osigurana redukcija na 120 mm i odvodno crijevo (kod odvoda zraka drugog promjera).
 • 12. SLAVINA I SIFON
  Pripremljen dovod vode s montiranim kutnim ventilima (slavinom) za toplu i hladnu vodu (ventil za hladnu vodu s redukcijom za spajanje perilice posuđa). Kod spajanja slavina i bojlera spajamo isključivo kompatibilne bojlere i slavine (niskotlačni bojler i niskotlačna slavina). Spajanje visokotlačnih slavina i niskotlačnih bojlera ne vršimo. Korištene sifone ne spajamo.
 • 13. LED RASVJETA
  Pripremljeno napajanje - utičnica ili električna instalacija u blizini. Spajanje LED rasvjete se odnosi na spajanje u kuhinjama.
 • 14. PROMJENA SMJERA OTVARANJA VRATA HLADNJAKA
  Promjena smjera otvaranja vrata hladnjaka s ugrađenim instalacijama.
 • 15. OPĆI UVJETI
  Nakon izvršene montaže kuhinje, priključenje i puštanje u pogon uređaja, obavit će se najkasnije sljedeći radni dan. Ukoliko servisni tehničar utvrdi da nisu ispunjeni propisani uvjeti za spajanje kućanskih uređaja ovlašten je odbiti izvršiti uslugu spajanja te će kupcu biti vraćen novac za plaćenu uslugu.

Jamstvo i servis

 • usluga produljenog jamstva u trajanju od 2 dodatne godine iznosi 80,00 €
 • usluga jamstvo plus ( 2 izlaska djelatnika na teren na poziv kupca u jamstvenom roku ili u roku produljenog jamstva ) iznosi 280,00 €
 • usluga servisiranja u slučaju poteškoće nastale nestručnom montažom ili rukovanjem iznosi 70,00 € po izlasku djelatnika

 

PRIMA COMMERCE d.o.o.,

Slavonska cesta 6, Bjelovar

www.prima-namjestaj.hr

 

 • Vlastita proizvodnja
  Prima za Vas upravlja kompletnim procesom proizvodnje namještaja od razvoja proizvoda i proizvodnje do dostave i montaže.
 • Domaća sirovina
  Prima koristi vrhunsku domaću sirovinu za izradu hrvatskog Prima namještaja.
 • Jamstvo kvalitete
  Prima, certificirani proizvođač namještaja, jamči vrhunsku kvalitetu te kontrolirane dobavljače.
 • Kratki rokovi isporuke
  Vlastiti razvoj proizvoda, proizvodnja, dostava i montaža omogućuje kratke rokove isporuke našim kupcima.
 • Razgranata mreža salona
  Prima je najveći maloprodajni lanac namještaja u regiji sa razgranatom mrežom od 57 Prima salona u Hrvatskoj.
 • Brza montaža i dostava
  Vlastita proizvodnja i brza izrada omogućuju kvalitetnu i brzu dostavu i montažu u Vašem domu.
 • Stručno savjetovanje
  Vrhunski tim Prima stručnjaka na usluzi Vam je pri odabiru cjelovitog rješenja za opremanje stanova, apartmana ili kuća za odmor.
 • Individualan pristup
  Za Vas radimo besplatnu izmjeru u Vašem domu i prijedlog idejnog rješenja opremanja interijera.
 • Hrvatski dizajn
 • Hrvatska proizvodnja
 • Hrvatska kvaliteta