Uvjeti korištenja Prima kluba pogodnosti

Uvodne odredbe   

Prima commerce d.o.o., Bjelovar, Slavonska cesta 6, OIB: 24130056111 (dalje u tekstu: PRIMA) voditelj je programa nagrađivanja vjernosti pod nazivom PRIMA klub pogodnosti (dalje u tekstu: Program).

Ovi Uvjeti korištenja Prima kluba (dalje u tekstu: Uvjeti) uređuju odnos Prime kao voditelja Programa te svake osobe koja dobrovoljno sudjeluje u Programu kao njegov član.

Članovi Programa obvezni su se upoznati s ovim Uvjetima kao i ostalim dokumentima na koje se Uvjeti pozivaju. Važeći Uvjeti dostupni su u elektroničkom obliku na stranici www.prima-namjestaj.hr

O svakoj izmjeni ovih Uvjeta Prima će članove obavijestiti objavom na stranici www.prima-namjestaj.hr.

Svakom uporabom Prima kartice, koju izdaje Prima kao potvrdu o članstvu u Programu, član potvrđuje da prihvaća Uvjete korištenja i Pravila Programa važeća u trenutku korištenja karticom, kao i ostale dokumente na koje se ona pozivaju.

Ova verzija Uvjeta primjenjuje se od 01.03.2024. godine.

O programu 

Svrha Programa jest:

 • omogućiti članovima Programa da kupnjom proizvoda i usluga PRIME, kao i sudjelovanjem u promotivnim aktivnostima organiziranim unutar Programa, ostvare različite pogodnosti u Prima prodajnim salonima
 • obavještavati članove Programa o  posebnim ponudama, akcijama, nagradama i događanjima vezanim za Prima klub pogodnosti, o trendovima, novim proizvodima, posebnim prodajnim prigodama i nagradnim igrama putem e-pošte, te drugim vijestima i informacijama koje se odnose na poslovanje Prime

Transakcijama ili kupnjama u Primi, kao i sudjelovanjem u promotivnim aktivnostima organiziranim unutar Programa, članovi stječu nagradne bodove sukladno Pravilima nagrađivanja.

Sve pogodnosti Programa, uključujući  bodove, navedene su u Pravilima programa koja su dostupna na stranici www.prima-namjestaj.hr te sadržavaju informacije o Programu i obračunskim razdobljima, vrijednosti i načinu obračuna nagradnih bodova i druge informacije u vezi s nagrađivanjem i pogodnostima Programa. Pravila programa mogu se u svakom trenutku promijeniti. Izmjena Pravila nagrađivanja ne predstavlja promjenu ovih Uvjeta.

Članovi Programa mogu kod Prime ostvarivati različite pogodnosti, a ovisno o njihovim potrošačkim navikama, dodatnim podacima i iskazanim interesima te ostalim obilježjima iskazanim u okviru Programa. Prima može članu odbiti dodijeliti pogodnost i oduzeti (poništiti) mu dodijeljenu pogodnost.

 Dodijeljene pogodnosti mogu se oduzeti (poništiti) ako se utvrdi da (a) ih član nije pravodobno iskoristio ili (b) ako je član kršio Uvjete i/ili Pravila nagrađivanja i/ili druge uvjete Programa koji se primjenjuju na članove Programa ili (c) su članu pogodnosti dodijeljene greškom ili (d) je član zbog bilo kojeg razloga vratio ili zamijenio kupljeni proizvod/uslugu koja je bila uvjet ostvarivanja pogodnosti.

Samo članovi koji daju tražene podatke te Primu uredno obavijeste u slučaju njihove promjene mogu ostvariti sve pogodnosti Programa.

Stjecanje članstva u Prima klubu 

 Osoba koja želi postati članom Programa obvezna je popuniti pristupnicu za Program u prodajnoj poslovnici Prime.

Pristupnica se popunjava sukladno uputama navedenim na samoj pristupnici. Popunjavanjem pristupnice podnositelj daje zahtjev za članstvo u Programu te bezuvjetno prihvaća ove Uvjete korištenja i Pravila nagrađivanja kao i ostale dokumente na koje se Pravila pozivaju.

Prima može prihvatiti samo valjano popunjenu pristupnicu iz koje se može utvrditi identitet podnositelja.

 U slučaju sumnje u neispravno ili neistinito popunjenu pristupnicu Prima može zatražiti dodatne informacije od osobe navedene u pristupnici. Osoba čiji su podaci navedeni u pristupnici smatra se njezinim podnositeljem. Članstvo u Programu je besplatno i na dobrovoljnoj osnovi.

Prima možda neće biti u mogućnosti pružiti neke ili sve pogodnosti (usluge) iz Programa ako podnositelj zahtjeva za članstvo u Programu uskrati pojedine tražene podatke u pristupnici (npr. datum rođenja).

Izdavanjem Prima kartice Prima prihvaća pristup člana u Program, a Prima kartica služi kao dokaz članstva u Programu.

Član je dužan Primi bez odgode prijaviti krađu ili nestanak svoje Prima kartice te sam snosi štetu koja mu može proizaći iz neovlaštenog korištenja njegovom Prima karticom. Zabranjeno je kopirati Prima karticu.

Član se može koristiti svojom Prima karticom sukladno ovim Pravilima te isključivo za potrebe Programa.

O članovima Programa 

 Članovi Programa mogu biti isključivo punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Europskoj uniji.

Članovi Programa mogu biti i pravne osobe. Pravne osobe ne ostvaruju rođendanski popust niti mogu sakupljati ili koristiti bodove.

Svojim članstvom u Programu članovi se mogu koristiti isključivo za osobne potrebe, odnosno potrebe svojeg kućanstva i/ili obitelji, uz predočenje vlastite Prima kartice.

Član prihvaća odgovornost za sve radnje učinjene njegovom Prima karticom. U slučaju gubitka ili krađe Prima kartice član je obvezan prijaviti nestanak odmah nakon saznanja na info telefon: 043/ 244- 655 ili e-poštom na adresu korisnickasluzba@prima-namjestaj.hr

O privatnosti i osobnim podacima 

 Prima kao voditelj Programa obrađuje one osobne podatke koje je prikupio od članova Programa prilikom učlanjenja te one podatke koje je prikupio o članovima tijekom njihova korištenja Programa.

Pravila privatnosti Prima Programa (dalje u tekstu: Pravila privatnosti) dostupna su na web-stranici www.prima-namjestaj.hr/pravila-privatnosti u rubrici Pravila i pružaju više informacija o tome kako se obrađuju osobni podaci članova, o zaštiti osobnih podataka, o pravima članova u vezi s njihovim osobnim podacima, o razdoblju čuvanja osobnih podataka i ostale povezane informacije. Izmjena Pravila privatnosti ne predstavlja promjenu ovih Pravila.

Prestanak članstva u Programu 

 Članstvo u Programu prestaje (1) ukidanjem Programa, (2) istupanjem člana, (3) isključenjem člana.

Prima ima pravo u svakom trenutku ukinuti Program, kao i izmijeniti bilo koji element Programa.

Program se ukida od trenutka naznačenog u odluci Prime o ukidanju Programa.

Član ima pravo u svakom trenutku istupiti iz Programa.

Član može istupiti iz Programa pozivom na telefon 043/ 244-655  ili slanjem maila na korisnickasluzba@prima-namjestaj.hr ili slanjem pisane obavijesti na adresu društva PRIMA COMMERCE d.o.o., Slavonska cesta 6, 43000 Bjelovar. Istupanje se provodi u razdoblju od trideset (30) dana od trenutka kada je Prima zaprimila uredan Zahtjev za istupanje iz Programa.

Prima može bez posebnog ili prethodnog upozorenja isključiti člana iz Programa (1) u slučaju sumnje da član krši ova Pravila ili dokumente na koje se ova Pravila pozivaju ili (2) ako je to potrebno kako bi Prima udovoljio ugovornoj ili zakonskoj obvezi ili (3) ako su njegovi podaci očito neispravni te (4) u drugim slučajevima predviđenim ovim Pravilima.

Danom ukidanja Programa, odnosno danom istupanja člana, odnosno danom isključenja člana član trajno gubi sva svoja članska prava, uključujući pravo na sve dotad stečene pogodnosti i bodove.

Član bi trebao poništiti karticu na kraju otkaznog roka odnosno, u slučaju otkaza s trenutnim učinkom, odmah po primitku obavijesti o otkazu.

Ograničenje odgovornosti voditelja Programa 

Prima ne preuzima odgovornost za štetu (materijalnu ili nematerijalnu) nastalu (1) zbog propusta zbog kojeg član nije bio obaviješten o pogodnosti te ju nije mogao ostvariti i/ili (2) zbog greške u radu Prima sustava te krivo dodijeljene pogodnosti (uključujući krivo dodijeljene ili oduzete bodove), i/ili (3) zbog nestanka ili umanjenja bodova ili drugih pogodnosti uslijed neovlaštenog pristupa Prima sustavima (računalni napad i slično), i/ili (4) zbog krađe, gubitka, kopiranja ili drugog neovlaštenog korištenja Prima karticom te tamo dostupnih bodova ili drugih pogodnosti, i/ili (5) zbog situacije u kojoj se privremeno nije moguće koristiti pogodnostima Programa u pojedinoj transakciji i/ili (6) zbog radnje ili aktivnosti samog člana Programa, a što uključuje i radnje trećih osoba kojima je član dao broj svoje Prima kartice ili omogućio pristup Prima računu.

Prima  ne preuzima odgovornost za točnost podataka navedenih u pristupnici člana te moguću štetu (materijalnu ili nematerijalnu) koja može nastati po toj osnovi.

 • Vlastita proizvodnja
  Prima za Vas upravlja kompletnim procesom proizvodnje namještaja od razvoja proizvoda i proizvodnje do dostave i montaže.
 • Domaća sirovina
  Prima koristi vrhunsku domaću sirovinu za izradu hrvatskog Prima namještaja.
 • Jamstvo kvalitete
  Prima, certificirani proizvođač namještaja, jamči vrhunsku kvalitetu te kontrolirane dobavljače.
 • Kratki rokovi isporuke
  Vlastiti razvoj proizvoda, proizvodnja, dostava i montaža omogućuje kratke rokove isporuke našim kupcima.
 • Razgranata mreža salona
  Prima je najveći maloprodajni lanac namještaja u regiji sa razgranatom mrežom od 57 Prima salona u Hrvatskoj.
 • Brza montaža i dostava
  Vlastita proizvodnja i brza izrada omogućuju kvalitetnu i brzu dostavu i montažu u Vašem domu.
 • Stručno savjetovanje
  Vrhunski tim Prima stručnjaka na usluzi Vam je pri odabiru cjelovitog rješenja za opremanje stanova, apartmana ili kuća za odmor.
 • Individualan pristup
  Za Vas radimo besplatnu izmjeru u Vašem domu i prijedlog idejnog rješenja opremanja interijera.
 • Hrvatski dizajn
 • Hrvatska proizvodnja
 • Hrvatska kvaliteta