Ultimativni vodič: Saznajte imate li i vi pravo na POS stan te kako do APN-a

POS, subvencije, APN, kamate, kupnja stana, kredit… Ove riječi zadnjih dana svakodnevno čujemo na kavi s prijateljima, u tramvaju, na nedjeljnom obiteljskom ručku, razgovarajući s kolegama u uredu. POS i APN su vruće teme, no malo tko zapravo ima sve informacije.

 

Možda uopće nemate pojma što ove kratice znače, a možda ste zapeli već duboko u papirologiji i cijelom procesu ostvarivanja svojih prava – kako god, nemate brige jer kako bismo vam olakšali put do ostvarenja svih želja o vlastitom domu iz snova, za vas smo pronašli odgovore na 15 ključnih, a ujedno i najčešćih pitanja, izdvojili smo sve uvjete i timeline vezan u APN.

 

 

1. Što je APN?

APN je skraćenica za Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama koja je osnovana 1997. godine. Nadležnost nad agencijom ima Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske, a oformljena je s ciljem unaprjeđenja kvalitete života građana kroz pomaganje u rješavanju stambenog pitanja kroz POS program i kroz subvencioniranje stambenih kredita. U svakodnevnom razgovoru kratica APN se koristi kada se misli na subvencionirani stambeni kredit APN-a.

 

 

2. Što je POS?

POS je skraćenica koja se razgovorno koristi za Program POS-a, odnosno društveno poticajnu stanogradnju. Program provodi Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) izgradnjom stanova, odnosno stambenih zgrada, a za pokriće troškova se koriste javna i druga sredstva. Izgradnja je organizirana tako da se osigurava povrat tih sredstava, omogućuje prodaja stanova uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate te omogućuje davanje u najam izgrađenih stanova uz mogućnost otkupa istih.

 

Program POS-a pokrenut je s ciljem da se građanima Republike Hrvatske omogući rješavanje stambenog pitanja po uvjetima znatno povoljnijim od tržišnih. Program POS-a pridonosi i razvitku građevinarstva kao gospodarske grane, a potiče i opći razvoj društva.

 

 

 

3. Tko ima pravo na POS stan?

Pravo kupnje imaju građani koji su državljani Republike Hrvatske, ali i jedinice lokalne samouprave te druge pravne osobe sa sjedištem u RH. Najvažniji uvjet koji morate ispuniti jest da u svom vlasništvu nemate nikakvu nekretninu, a ako ste u braku, ni vaš suprug/supruga ne smiju biti vlasnici. Prednost pri kupnji stana, neovisno o načinu plaćanja, imaju građani koji prvi put stječu stan u vlasništvo za potrebe svog stanovanja, a ujedno su i kreditno sposobni.

 

 

4. Kako izgleda put do stana kroz program POS-a?

Glavni akteri su jedinica lokalne samouprave, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) i vi, a proces ima ukupno koraka:

 • Jedinica lokalne samouprave provodi anketu o stambenim potrebama na svom području ili objavljuje Javni poziv za kupnju stana iz Programa POS-a;
 • Prezentacija Programa POS-a zainteresiranim građanima nakon objave natječaja za formiranje Liste reda prvenstva;
 • APN i jedinica lokalne samouprave potpisuju Predugovor o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje građevine iz Programa POS-a te Ugovor o prijenosu prava vlasništva zemljišta za izgradnju građevine;
 • Provedba javnog nadmetanja za odabir projektanta uz sudjelovanje predstavnika Grada, izrada projektne dokumentacije i ishođenje dozvola za gradnju;
 • Provedba javnog nadmetanja za odabir izvođača radova i nadzora, uz sudjelovanje predstavnika Grada te sklapanje ugovora o građenju i ugovora o obavljanju poslova stručnog nadzora i konzaltinga;
 • Sklapanje Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje građevine iz Programa POS-a;
 • Izgradnja građevine;
 • Prezentacija stanova kandidatima s Konačne Liste reda prvenstva;
 • Odabir stanova;
 • Sklapanje Predugovora o kupoprodaji stana te početak roka za uplatu učešća koje iznosi 15% te roka od 60 dana za realizaciju ugovora o kreditu s poslovnom bankom;
 • Kupci sklapaju Ugovor o kreditu s poslovnom bankom;
 • Završetak izgradnje i ishođenje uporabne dozvole za građevinu;
 • Sklapanje Ugovora o kupoprodaji stana nakon uplate ukupne kupoprodajne cijene stana (temeljem ugovora o kreditu s bankom ili gotovinskom uplatom);
 • Primopredaja stana i useljenje;
 • Upisivanje građevine u katastar i zemljišne knjige, dostavljanje elaborata etažiranja nakon kojih APN u ime kupca radi uknjižbu prava vlasništva u korist kupca uz istovremeni upis zaloga u korist APN-a.

 

 

 

5. Može li se učešće za POS stan platiti kreditom?

Učešće se realizira gotovinom ili kreditom.

 

 

6. Koliki stan može kupiti samac, a koliki četveročlana obitelj?

Prema Pravilniku minimalnih tehničkih uvjeta za projektiranje i gradnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje veličina stana, odnosno neto korisna površina stana koji podnositelj zahtjeva može kupiti ovisi o broju članova obiteljskog domaćinstva i to kako slijedi:

 • za 1 osobu do 38 kvadrata neto korisne površine;
 • za 2 osobe do 42 kvadrata neto korisne površine;
 • za 3 osobe do 53 kvadrata neto korisne površine;
 • za 4 osobe do 58 kvadrata neto korisne površine;
 • za 5 osoba do 71 kvadrata neto korisne površine;
 • za 6 osoba do 75 kvadrata neto korisne površine;
 • za 7 osoba do 92 kvadrata neto korisne površine;
 • za 8 osoba do 101 kvadrata neto korisne površine;
 • za 9 i više osoba do 113 kvadrata neto korisne površine.

Vodeći se ovim okvirnim uvjetima te drugim zahtjevima grad/općine ili APN-a utvrđuju  pravo kupca na kupnju određene površine stambenog prostora, što znači da konačna veličina stana za određen broj osoba u kućanstvu može varirati. Primjerice, temeljem navedene odluke na području Grada Zagreba od 21. siječnja 2013. samac može kupiti stan do 47 kvadrata.

 

 

7. Postoji li mogućnost za kupnju većeg stana od onoga što vam po Zakonu pripada?

APN će temeljem Liste reda prvenstva i ostvarenih bodova, pozivati zainteresirane kupce na odabir stana i to površine utvrđene Odlukom o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva. Ukoliko određen stan ostane neprodan, APN će kupcu ponuditi kupnju stana veće površine nego što mu pripada prema broju članova zajedničkog domaćinstva.

 

 

 

8. Gdje se nalaze POS stanovi?

Od početka provedbe Programa društveno poticane stanogradnje izgrađeno je ukupno 8.356 stana u 260 objekata među kojima su Zagreb-Klara, Metković, Belišće, Zagreb-Zapruđe, Zagreb-Špansko-Oranice, Split-Brodarica i drugi. Trenutno su u izgradnji POS stanovi na lokacijama: Prelog, Kutina, Sv. Filip i Jakov, Šibenik-Bioci, Baška, Lovran, Zadar, Umag i Rovinj. Prema informacijama dostupnim na službenim stranicama APN-a u pripremi su još: Našice, Bjelovar, Osijek, Zagreb-Blato, Sisak, Trogir, Split-Sirobuja, Vrsar, Solin i Šolta.

 

9. Koja je razlika između POS-a i subvencioniranih stambenih kredita APN-a?

U programu POS-a je APN građevinar i financijer te shodno tome ne ostvaruje ekstra profite na prodaji što rezultira povoljnijim nekretninama za mlade. S druge strane, program subvencioniranih kredita APN-a je mjera pomoći Vlade Republike Hrvatske kojom se hrvatskim državljanima želi olakšati stambeno zbrinjavanje kroz otplatu dijela stambenog kredita. Odnosno, sama Agencija kojom upravlja nadležno ministarstvo nije involvirana u gradnju i prodaju nekretnine, već sukladno određenim uvjetima subvencionira ratu stambenog kredita za kupnju nekretnine na slobodnom tržištu.

 

 

10. Tko se može prijaviti za subvencionirani stambeni kredit APN-a?

Mjeru mogu koristiti svi građani Republike Hrvatske koji su mlađi od 45 godina i koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću, a ispunjavaju uvjete banke za dobivanje stambenog kredita.

 

11. Kako izgleda proces ugovaranja subvencioniranog stambenog kredita s APN-om?

U procesu prijave za subvencioniranje stambenog kredita sudjeluju odabrana banka, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) i vi. Banka u kojoj podižete stambeni kredit odredit će kategoriju vaše kreditne sposobnosti, a APN odobrava isplatu korištenja mjere.

Devet je ključnih koraka realizacije subvencije:

 • Pronalazak nekretnine ili građevinskog zemljišta za izgradnju kuće;
 • Podnošenje zahtjeva za stambeni kredit uz državnu subvenciju;
 • Informiranje o uvjetima kreditiranja u kreditnim institucijama;
 • Predaja Zahtjeva za subvencioniranje kredita i dostava potrebne dokumentacije propisane od strane kreditne institucije;
 • Dostava dokumentacije kreditnoj instituciji;
 • Obrada zahtjeva za kredit uz državnu subvenciju;
 • Sastavljanje i potpisivanje Ugovora o subvencioniranom kreditu;
 • Dostavljanje konačnog Ugovora o subvencioniranom kreditu;
 • Korištenje subvencioniranog kredita.

 

 

12. Koliko iznosi APN-ova subvencija stambenog kredita?

Subvencioniranje kredita odobrava se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1500 eura po metru kvadratnom, odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100 tisuća eura, pri čemu rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina. Subvencija države dodjeljuje se za prvih pet godina otplate kredita, uz mogućnost produženja od dvije godine za svako rođeno ili usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita. Visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi te se kreće od 30 do 51% iznosa rate kredita.

 

13. Je li istina da se uskoro ukidaju subvencionirani stambeni krediti APN-a?

APN je od 2017. proveo već sedam natječaja za stambene subvencije, pri čemu je dosad odobreno gotovo 27.700 subvencija. Inače, Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita utvrđen je rok do 31. prosinca 2023. godine u kojem APN može objavljivati javne pozive za subvencije, a hoće li doći do novih izmjena zakona i hoće li se mjera subvencioniranja nastaviti i u idućim godinama, još nije poznato.

 

 

14. S kojom bankom mogu sklopiti stambeni kredit koji će subvencionirati APN?

To još zasad nije poznato. Naime, APN je prije nekoliko dana objavio poziv kreditnim institucijama, odnosno bankama, za prikupljanje ponuda za sklapanje ugovora o davanju subvencioniranih stambenih kredita.

Banke svoje ponude mogu dostaviti najkasnije do 23. veljače 2023. godine do 15 sati, a njihovo javno otvaranje bit će idućega dana, 24. veljače, u 10 sati u prostorijama APN-a.

U roku od osam dana od isteka roka za dostavu ponuda APN će obraditi ponude i sklopiti ugovore o poslovnoj suradnji s kreditnim institucijama, pa bi tako 3. ožujka na mrežnim stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i APN-a trebao biti objavljen i popis odabranih banaka.

 

15. Kada građani mogu podnijeti zahtjev za subvencionirani stambeni kredit APN-a?

Prema ranije objavljenom hodogramu za novi krug prijava za subvencije, 8. ožujka će biti objavljen oglas za subvencioniranje stambenih kredita u Narodnim novinama, a od tad će i građani moći bankama podnositi svoje zahtjeve za kredite. Naposljetku, 20. ožujka je naveden kao datum kad će banke u ime svojih klijenata početi s predajom zahtjeva za subvencije APN-u.

Javni poziv za građane bit će otvoren oko mjesec dana, odnosno do utroška osiguranih državnih sredstava, a procjenjuje se da će za ovu godinu biti potrebno izdvojiti oko 9,3 milijuna eura, što odgovara broju od oko 5800 zahtjeva.

 

Neka Prima bude prijatelj vašeg novog doma!

 

Želimo biti vaš saveznik na putu do doma o kojem sanjate. Kao najveći hrvatski proizvođač namještaja, s vlastitim dizajnom i proizvodnjom, možemo vam pomoći u kreiranju interijera koji odgovara svim vašim željama i potrebama. Prima je neprestano u potrazi za novim, boljim i kreativnijim rješenjima, a oslanjamo se na najkvalitetniju domaću sirovinu.

 

Posebnost našeg pristupa dizajnu temelji se na razvijanju namještaja za sve prostorije doma. Programi koje dizajniramo su usklađeni istim stilom, materijalima, dekorima i bojama. Uz pomoć naših vještih dizajnera interijera i posredstvo regionalnih prodajnih predstavnika zasigurno ćete u našoj raskošnoj ponudi namještaja domaće proizvodnje pronaći elemente kojima ćete moći oživjeti svoju viziju savršenog doma.

 

 

Naši su dizajneri osmislili programe namještaja u različitim stilovima – od modernih minimalističkih linija do mediteranskog ili boho stila, a razvijeni su u skladu s potrebama kupaca i trendovima na tržištu. Stručni tim Prima djelatnika u svih 56 salona diljem Hrvatske rado će vam pomoći da izrazite svoj stil i oblikujete dom po svom ukusu.

Uz dodatak zidnih slika, rasvjete, ukrasnih jastučića, vaza i drugih dekoracija za dom nizozemskog brenda COCO maison, koji je ekskluzivno dostupan u Prima salonima i webshopu, vaš dom će izgledati kao jedan od onih besprijekornih interijera sa stranica časopisa.

 

 

Uz Prima rješenja lako je opremiti cijeli dom u jedinstvenom stilu koji će vas očarati iz dana u dan, bez obzira na kvadraturu i budžet.

Saznajte više o posebnim pogodnostima i o uređenju interijera od naših regionalnih prodajnih predstavnika. Dogovorite svoj termin za savjetovanje!

 

SREDIŠNJA HRVATSKA – Dario

projekti.zagreb@prima-namjestaj.hr

099 22 28 569

 

ISTRA I PRIMORJE – Iris

projekti.rijeka@prima-namjestaj.hr

099 52 74 019

 

JUŽNA DALMACIJA – Ines

projekti.split@prima-namjestaj.hr

099 71 17 568

 

SJEVERNA DALMACIJA – Ivo

projekti.zadar@prima-namjestaj.hr

099 26 96 645

 

SLAVONIJA – Helena

projekti.osijek@prima-namjestaj.hr

099 73 54 437

Podijeli:

 • Vlastita proizvodnja
  Prima za Vas upravlja kompletnim procesom proizvodnje namještaja od razvoja proizvoda i proizvodnje do dostave i montaže.
 • Domaća sirovina
  Prima koristi vrhunsku domaću sirovinu za izradu hrvatskog Prima namještaja.
 • Jamstvo kvalitete
  Prima, certificirani proizvođač namještaja, jamči vrhunsku kvalitetu te kontrolirane dobavljače.
 • Kratki rokovi isporuke
  Vlastiti razvoj proizvoda, proizvodnja, dostava i montaža omogućuje kratke rokove isporuke našim kupcima.
 • Razgranata mreža salona
  Prima je najveći maloprodajni lanac namještaja u regiji sa razgranatom mrežom od 57 Prima salona u Hrvatskoj.
 • Brza montaža i dostava
  Vlastita proizvodnja i brza izrada omogućuju kvalitetnu i brzu dostavu i montažu u Vašem domu.
 • Stručno savjetovanje
  Vrhunski tim Prima stručnjaka na usluzi Vam je pri odabiru cjelovitog rješenja za opremanje stanova, apartmana ili kuća za odmor.
 • Individualan pristup
  Za Vas radimo besplatnu izmjeru u Vašem domu i prijedlog idejnog rješenja opremanja interijera.
 • Hrvatski dizajn
 • Hrvatska proizvodnja
 • Hrvatska kvaliteta